Zdroj

17.04.2011 15:00
  • Tento článek je částečně založen na textu: LUKÁŠOVÁ, Radka. Fetišismus teoreticky [online]. BDSM.cz, 2004-03-24, [cit. 2007-12-26]. Dostupné online.  
  • Brichcín, S. Účelný postup v ochranné ambulantní sexuologické léčbě; in: Česká a slovenská psychiatrie, 1999, číslo 2, 90 s., s. 61–66
  • Chmelík, Porada, Weiss. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, nakl. Portál, Praha 2003, 216 s.
  • Raboch, J. a kolektiv. Lékařská sexuologie, nakl. Univerzita Karlova v Praze – Fakulta všeobecného lékařství – Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984, 126 s.
  • WEISS, Petr. Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha : Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9.  
  • Zvěřina, Jaroslav Lékařská sexuologie, nakl. Sexuologický ústav 1. Lékařské fakulty UK v Praze, Praha 1994, 181 s.
  • WEISS, Petr; ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. Praha : Portál, 2001. 160 s. ISBN 80-7178-558-X.  
  • Weiss, Petr; Zimanová, J. K charakteristice deviatních a nedeviatních sexuálních delikventů; in: Kriminalistický sborník, 1986, 130 s., s. 122–128
  • Weiss, Petr Sexuální delikvence z pohledu sociologie, in: Psychologie Dnes, 2001, číslo 6